1. Ευρωπαϊκός κώδικας αναγνωρίσεως διόδων και τρανζίστορ
Οι δίοδοι, τα τρανζίστορ, τα θυρίστορ και γενικά τα ημιαγώγιμα εξαρτήματα αναγράφουν στο περίβλημά τους γράμματα και αριθμούς τα οποία δηλώνουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων αυτών. Συνήθως απαρτίζονται από δύο ή τρία γράμματα ακολουθούμενα από ένα αριθμό. Το πρώτο γράμμα του εξαρτήματος χαρακτηρίζει την φύση του υλικού, το δεύτερο γράμμα δηλώνει το είδος του εξαρτήματος και ο αριθμός είναι η σειρά παραγωγής του εξαρτήματος.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι αντιστοιχίες των γραμμάτων και των αριθμών στον συμβολισμό της διόδου ή ενός τρανζίστορ.
Δεύτερο γράμμα
  Α=Δίοδος
  Β=Varicap
  C=Τρανζίστορ χαμηλής ισχύος ακουστικών συχνοτήτων
  D=Τρανζίστορ ισχύος   χαμηλών συχνοτήτων.
  Ε=Δίοδος σύραγγας
(tunnel).
  F=Τρανζίστορ υψηλών συχνοτήτων
  Η=Δίοδος μαγνητικής ευαισθησίας.
  L=Τρανζίστορ ισχύος
υψηλών συχνοτήτων.
  P=Στοιχείο ευαίσθητο στην ακτινοβολία.
  Q=Στοιχείο που παράγει ακτινοβολία.
  R=Θυρίστορ.
  S=Τρανζίστορ διακόπτης.
  T=Στοιχείο ηλεκτρικά ελεγχόμενο ή από φως.
  U=Τρανζίστος διακόπτης σε κυκλώματα ισχύος.
  Υ=Δίοδος ανόρθωσης.
  X=Δίοδος για πολλαπλασιαστή τάσης.
  Z=Δίοδος Zener.
Πρώτο γράμμα
  Α=Γερμάνιο.
  Β=Πυρίτιο.
  C=Τρανζίστορ αρσενικούχου γαλλίου.
  D=Τρανζίστορ από αντιμονιούχο ίνδιο.
  R=Φωτοαγώγιμο υλικό.
Σειρά αριθμών
  3ψήφιος=Ηλεκτρονικές εφαρμογές.
  Γράμμα και  δυο αριθμοί=Βιομηχανικές εφαρμογές.
Παραδείγματα: Έστω ότι έχουμε ένα τρανζίστορ που χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλε-κτρονικές εφαρμογές, το BC547. Αρχίζοντας από αριστε-ρά προς τα δεξιά το Β φανερώ-νει την φύση του υλικού δηλα-δή πυρίτιο, το δεύτερο γράμμα δηλώνει ότι είναι τρανζίστορ ισχύος χαμηλών συχνοτήτων και ο αριθμός είναι ο αριθμός παραγωγής σχεδιασμένος για ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Όμοια, μια δίοδος ΑΑ19 δηλώ-νει ότι είναι δίοδος γερμανίου για φώραση.

Κώδικες Τρανζίστορ - διόδων - Λυχνιών


2. Ευρωπαϊκός κώδικας αναγνωρίσεως λυχνιών

Ο Ευρωπαϊκός κώδικας λυχνιών περιλαμβάνει δύο ή τρία γράμματα και έναν διψήφιο αριθμό. Το πρώτο γράμμα μας δίνει την τάση και το ρεύμα θέρμανσης, ενώ το δεύτερο και το τρίτο γράμμα μας δίνει πληροφορίες για το είδος της λυχνίας. Ο διψήφιος αριθμός μας δίνει πληροφορίες για τα ποδαράκια της λυχνίας και τι βάση χρησιμοποιεί. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε σε τι αντιστοιχεί κάθε γράμμα για να αποκωδικοποιήσουμε την ονομασία της λυχνίας.
Πρώτο γράμμα
  Α=Τάση θέρμανσης νήματος 4V AC.
  Β=Τάση θέρμανσης νήματος 1,2 - 1,5 VDC, 180mA
  C=Ένταση ρεύματος νήματος 100mA AC.
  D=Τάση νήματος 1,2 -1,5 VDC.
  Ε=Τάση θέρμανσης νήματος 6,3 VAC.
  F=Τάση νήματος 13V AC.
  Η=Τάση νήματος 4V DC.
  Κ=Τάση νήματος 2V DC.
  Ν=Τάση νήματος 12,6V AC.
  P=Ρεύμα θερμάνσεως νήματος 300mA AC.
  U=Ρεύμα νήματος 100mA.
  V=Ρεύμα θέρμανσης νήματος 100mA AC.
Δεύτερο και τρίτο γράμμα
  Α=Δίοδος φώρασης.
  Β=Διπλοτρίοδος φώρασης.
  C=Τρίοδος ενισχύτρια τάσης χαμηλών συχνοτήτων.
  D=Τρίοδος ενισχύτρια ισχύος.
  Ε=Τέτροδος λυχνία.
  F=Πέντοδος ενισχύτρια τάσης υψηλών συχνοτήτων.
  Η=Εξαοδική ή επταοδική λυχνία μίκτρια.
  Κ=Οκταοδική λυχνία μίκτρια.
  L=Πέντοδος ενισχύτρια ισχύος.
  Μ=Δείκτης συντονισμού.
  Ν=Τρίοδος αερίου (θύρατρον).
  W=Απλή δίοδος αερίου.
  X=Διπλή δίοδος αερίου.
  Y=Απλή δίοδος κενού.
  Z=Διπλή δίοδος κενού.
Σειρά αριθμών
  10-19=Λυχνία μεταλλική.
  20-29=Βάση λόκταλ.
  30-39=Βάση με οκτώ ποδαράκια.
  40-49=Βάση Ρίμλοκ.
  50-59=Βάση ειδικού τύπου.
  70-79=Βάση υπομινιατούρα.
  80-89=Βάση νόβαλ με εννέα ποδαράκια.
  90-99=Βάση μινιατούρα.
Ευρωπαϊκός κώδικας λυχνιών
Παραδείγματα: έστω ότι έχουμε μια λυχνία EL34. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το πρώτο γράμμα δηλώνει ότι η τάση θέρμανσης της λυχνίας είναι 6,3V AC. Το δεύτερο γράμμα δηλώνει ότι είναι πέντοδος λυχνία ενισχύτρια ισχύος. Ο αριθμός 34 δηλώνει ότι παίρνει βάση με οκτώ ποδαράκια.
Όμοια μια λυχνία με κωδικό EC83 δηλώνει ότι είναι λυχνία με τάση θέρμανσης νήματος 6,3V AC, είναι τρίοδος ενισχύτρια τάσης χαμηλών συχνοτήτων και βάση νόβαλ.
Μενού
Μενού
Top