Asfaleies-gr.com
Το περιοδικό της σύγχρονης ηλεκτρονικής            Ηλεκτρονικές κατασκευές Παρουσιάσεις Τεχνολογία εξαρτημάτων Μετρήσεις Νέα προϊόντα Έρευνα αγοράς
2ο Τεύχος

Κάντε κλικ στην φωτογραφία για μεγέθυνση του εξώφυλλου.
Περιεχόμενα 2ου Τεύχους
  Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας και των περιεχομένων τους ανήκουν στο περιοδικό electronic circuits    Copyright 2008    Web master: Chris Dimou 
Οσοι δεν πρόλαβαν να το προ-μηθευτούν ζητήστε το να σας στο στείλουμε! Στείλτε μας e-mail από την φόρμα επικοινωνίας.

Τηλεχειρισμός RF ενός καναλιού με ψηφιακή κωδικοποίηση
Πρόκειται για μια κατασκευή τηλεχειρισμού RF ενός καναλιού, με ψηφιακή κωδικοποίηση 4096 συνδυασμών, με κατασκευή δύο πομπών με διαφορετικά κουτιά για επιλογή της αρεσκείας σας, με RF modules της ιταλικής εταιρείας Telecontroli και φυσικά με δυνατότητα δύο δια-φορετικών τρόπων λειτουργίας για κάθε χρήση! Μπορεί ο δέκτης με το κάθε πάτημα του μπου-τόν να αλλάζει κατάσταση το ρελέ εξόδου ή να ενεργοποιείται όταν είναι πατημένο το μπουτόν του πομπού! 
Τελικός ενισχυτής ήχου 2Χ60 Watt RMS
Σε αυτή την κατασκευή σας παρουσιάζουμε έναν ενισχυτή μέσης ισχύος που θα ενθουσιάσει τους φίλους του ήχου! Βασίζεται στο ολοκληρωμένο LM4780TA της National Semiconductor και αποδίδει ισχύ 2X60 Watt RMS σε φορτίο 8Ω. Αποτελεί ιδανική λύση για απαιτήσεις υψηλής ποιότητας αν συνδυαστεί με τον κατάλληλο προενισχυτή για την δημιουργία ενός ολοκλη-ρωμένου ενισχυτή μέσης ισχύος.
Ηλεκτρονικός διακόπτης ισχύος
Μια απλή και εύκολη κατασκευή ενός ηλεκτρονικού διακόπτη ισχύος ο οποίος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την έξοδό του σε κάθε πάτημα ενός μπουτόν. Ιδιαίτερα χρήσιμη κατασκευή σε αυτομα-τισμούς και για να αντικαταστήσει μηχα-νικούς διακόπτες οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα φθοράς με τον χρόνο.
Ηλεκτρονική σειρήνα ισχύος με ήχο περιπολικού, ασθενοφόρου και πυροσβεστικής
Μιας και τα συστήματα ασφαλείας συνεχώς πολλαπλασιάζονται με στόχο την προστασία της περιουσίας και της ακαιρεότητας των πολιτών, σας παρουσιάζουμε μια κατασκευή ηλεκτρονικής σειρήνας με επιλογή 3 ήχων. Με αλλαγή της θέσης ενός jumper θα έχουμε ήχο περιπολικού, ασθενοφόρου ή πυροσβεστικής. Η σειρήνα αυτή αποδίδει ισχύ 20 Watt σε φορτίο 4Ω και η ισχύς της είναι ρυθμιζόμενη.
Μετρήσεις με παλμογράφο
Ο παλμογράφος είναι το ποιο χρήσιμο όργανο ενός ηλεκτρονικού μετά το πολύμετρο. Σε κάθε εργαστήριο είναι απαραίτητο να έχει κανείς έναν παλμογράφο, είτε για επισκευές, είτε για κατασκευές. Σε αυτό το τεύχος γρά-φουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την λειτουργία του παλμογράφου, καθώς και όλες τις μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε με αυτόν.
Συμμετρικό τροφοδοτικό ±35V DC για ενισχυτές ήχου
Μια κατασκευή ενός συμμετρικού τροφο-δοτικού που δίνει ±35V DC για να τροφο-δοτήσετε τον ενισχυτή μέσης ισχύος που παρουσιάζουμε σε αυτό το τεύχος, αλλά και άλλους δικούς σας ενισχυτές αφού η τάση αυτή χρησιμοποιείται στους περισ-σότερους ενισχυτές μέσης ισχύος.
Οθόνες CRT, LCD & Plasma
Σε αυτό το πολύ αναλυτικό άρθρο σας πα-ρουσιάζουμε τις αρχές λειτουργίας των οθόνων CRT, LCD & Plasma, με αναλυτικά σχήματα και φωτογραφίες, καθώς και τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα που έχουν μεταξύ τους. Από το πέρασμα της εποχής των οθόνων CRT στις LCD και Plasma, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και δίνουμε απαντήσεις σε ότι αφορά την επιλογή τηλεοράσεων LCD και Plasma!
Ελεγκτής τηλεχειριστηρίων
Μια πολύ χρήσιμη κατασκευή για τον έλεγχο όλων των υπέρυθρων τηλεχειριστηρίων. Με πολύ λίγα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή, μπορούμε να ελέγχουμε την λειτουργία κάθε τηλεχειριστηρίου ή και κάθε μεμονωμένου πλήκτρου που συνήθως παρου-σιάζουν προβλήματα.
Γνωρίστε τα LEDs
Σε αυτό το άρθρο σας παρουσιάζουμε την αρχή λειτουργίας των διόδων led, τους τύπους των διόδων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, τεχνικά χαρακτηριστικά των κα-τασκευαστών τους, καθώς και πως υπο-λογίζουμε την αντίσταση πόλωσης των led. Αναφερόμαστε σε διάφορες συνδεσμολο-γίες leds και αντιστάσεων. Iδιαίτερα σημα-ντικό θέμα σε όσους σχεδιάζουν κυκλώματα με leds.
Ωμικό φορτίο 8Ω / 250W για ενισχυτές ήχου
Σας παρουσιάζουμε μια πολύ εύκολη και χρήσιμη κατασκευή για την μέτρηση της ισχύος σε ενισχυτές ήχου. Πρόκειται για ένα ωμικό φορτίο 8Ω με ισχύ 250 Watt, ιδιαίτερα χρήσιμο για κάθε εργαστήριο. Αποτελείται από 15 αντιστάσεις ισχύος, 17 Watt η κάθε μία, που εύκολα βρίσκει κανείς στο εμπόριο και μία μεγάλη ψύ-κτρα για την απαγωγή της θερμότητας.
Αφιέρωμα
Συστήματα ασφαλείας
Τα συστήματα συναγερμού έχουν κατα-κλείσει την αγορά τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας και της ανάγκης για την προστασία της ακεραιότη-τας και της περιουσίας των πολιτών. Σκοπός μας σε αυτό το άρθρο είναι να παρουσιά-σουμε όλα τα βασικά μέρη ενός συστήματος ασφάλειας και να εξηγήσουμε την λειτου-ργία τους.
Αναλυτικές περιγραφές και φωτογραφίες συνθέτουν ένα πλήρες αφιέρωμα για όσους σκέφτονται να ασχοληθούν με τις εγκατα-στάσεις συστημάτων ασφάλειας.
Φωτισμός Νέον
Σε αυτό το θέμα παρουσιάζουμε την αρχή λειτουργίας ενός σωλήνα Νέον, ποιος το ανακάλυψε, την ιστορική του αναδρομή και πως κατασκευάζονται οι επιγραφές Νέον. Ένα θέμα με πολύ ενδιαφέρον καθώς ο φωτισμός Νέον διακοσμεί μέχρι και σήμερα τα περισ-σότερα καταστήματα και κέντρα διασκέδα-σης.
Top
Το Τεύχος 6 θα κυκλοφορεί στα περίπτερα ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ από Τρίτη 11 Οκτωβρίου έως Δευτέρα 14 Νοεμβρίου. Από 17 Νοεμβρίου θα κυκλοφορίσει στην Επαρχία.