Περιεχόμενα 4ου τεύχους
top
  Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας και των περιεχομένων τους ανήκουν στο περιοδικό electronic circuits    Copyright 2008    Web master: Chris Dimou 
Ολοκληρωμένος ενισχυτής ήχου stereo με λυχνίες 2X42 Watt
Μια κατασκευή που θα ενθουσιάσει τους φίλους του ήχου και ιδιαίτερα εκείνους που προτιμούν το άκουσμα της μουσικής από λαμπάτους ενισχυτές! Είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή που περιλαμβάνει προενισχυτή με επιλογέα εισόδων CD, TUNER, AUX καθώς και βαθμίδα tone controls, τροφοδοτικό και στάδιο εξόδου ισχύος 42 Watt RMS ανά κανάλι! Μια κατασκευή που σχεδιάστηκε με πολύ κόπο και πολύ μεράκι μέχρι και την τε-λευταία λεπτομέρεια από το ηλεκτρονικό κύκλωμα μέχρι το σασί!
Τηλεχειρισμός 8 καναλιών μέσω δικτύου GSM
Στις μέρες μας οι αυτοματισμοί πληθαίνουν όλο και περισσότε-ρο μιας και ο σύγχρονος τρό-πος ζωής μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση!
Παρουσιάζουμε μια κατασκευή ενός τηλεχειρισμού 8 καναλιών μέσω του δικτύου GSM, μέσω του module RL300 το οποίο εί-ναι μια πύλη δικτύου GSM που μετατρέπει ένα οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο σε κινητό. Έτσι με αυτές τις δύο πλακέτες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε μέχρι και 8 διαφορετικές συ-σκευές με ένα μόνο τηλεφώ-νημα!
Το μεγάλο πλεονέκτημα της κατασκευής είναι ότι ο τηλεχειρισμός έχει δική του ταυ-τότητα, καθώς χρησιμοποιεί δικό του αρι-θμό κινητής τηλεφωνίας και δεν χρειάζεται να τραβάμε καλώδια γεγονός που κάνει τον τηλεχειρισμό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ποιο δύσκολα σημεία.
Συνθετητής συχνότητας PLL 48 - 999,99 MHz ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή
Η κατασκευή αυτή αποτελεί την ποιο προηγμένη μορφή ελέγχου συχνότητας μέσω μικροελεγκτή που μπορεί να συναντήσει κανείς σήμερα στα ποιο εξελιγμένα συστήματα οργάνων και επικοινωνίας!  Αποτελείται από την κύρια πλακέτα του συνθετητή καθώς και από το πληκτρολόγιο ελέγχου και μια οθόνη LCD 2Χ16 χαρακτήρων στην οποία απεικονίζονται όλες οι λειτουργίες του συνθετητή! Το μεγάλο εύρος συχνοτήτων (48 - 999,99 MHz) που έχει σχεδιαστεί, καλύπτει τις περισσότερες εφαρμογές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κατασκευή, όπως πομπούς FM, δέκτες, γεννήτριες συχνοτήτων, κτλ.
Σύνδεση LCD module στο αναπτυξιακό STK500 της Atmel
Σαν συνέχεια του πρώτου τεύχους που ξεκινήσαμε μαθήματα προγραμματισμού με γλώσσα C++ με την βοήθεια του προγράμματος Code Vision AVR, σας παρουσιάζουμε μια κατασκευή για την σύνδεση μιας οποιασδήποτε οθόνης LCD module 2Χ16 ή 2X20 χαρακτήρων στο αναπτυξιακό STK500. Με αυτή την κατασκευή μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμο-γές με οθόνες LCD εύκολα και γρήγορα με την βοήθεια του προγράμματος Code Vision AVR πάνω στο οποίο βασίστηκε και η όλη κατασκευή. Επίσης σας παρουσιάζουμε και τις βασικές εντολές της γλώσσας C++ για τις οθόνες LCD, καθώς και 3 προγράμματα με πλήρες ανάλυση για να γράψετε και να μάθετε την χρήση του LCD module.
Κεντρική μονάδα συναγερμού
Η κατασκευή αυτή περιλαμβάνει μία κεντρική μονάδα συναγερμού σχεδιασμένη με ψηφιακά κυκλώματα που εύκολα βρίσκει κανείς στο εμπόριο. Περιλαμβάνει συνο-λικά 10 ζώνες (6 άμεσες, 3 καθυστέρησης και μία 24ωρη) στις οποίες μπορούν να συνδεθούν μαγνητικές επαφές ή υπέρυθρα ραντάρ για την κάλυψη των χώρων ενός σπι-τιού ή ενός καταστήματος! Έχει ρυθμιζόμενους χρόνους εισόδου εξόδου, διάρκειας συναγερμού και ρελέ για την ενεργοποίηση εσωτερικής ή εξωτερικής σειρήνας! Όλες οι ενδείξεις της κεντρικής μονάδας γίνονται με την βοήθεια leds τα οποία βρίσκονται σε ξεχωριστή πλακέτα για εύκολη τοποθέτηση του πίνακα σε κουτί! Μια κατασκευή αξιόπιστη και με υλικά χαμηλού κόστους για να γνωρί-σουμε την λογική λειτουργίας των συστημάτων ασφά-λειας!
Αναπτυξιακό κύκλωμα με εφαρμογές με τον EM1000 της Tibbo
Χρησιμοποιώντας έναν πολύ εύχρηστο μικροεπεξεργαστή της Tibbo τον EM1000, κατασκευάστηκε ένα αναπτυξιακό κύκλωμα πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές με γλώσσα BASIC μέσω της θύρας Ethernet. Το μεγάλο πλεο-νέκτημα της κατασκευής είναι ότι προγραμματίζεται μέσω του PC και εκτελεί μετά το πρόγραμμα! Διαθέτει μεγάλο αριθμό εισόδων - εξόδων (I/O), για την ακρίβεια 54 και μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί μέσω internet! 
Ρυθμιστής στροφών για μικρά δράπανα
Απομονωτής εσωτερικής σειρήνας συστήματος συναγερμού
Μια πολύ έξυπνη κατασκευή για χρήση σε κεντρικές μονά-δες συναγερμού για απομόνωση της εσωτερικής σειρήνας κατ' επιλογή του χρήστη! Η κατασκευή σχεδιάστηκε για τις κεντρικές μονάδες της εταιρείας ΤΕΚΝΙΜ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κεντρικές μονάδες άλλων εταιρειών! Έχουμε την δυνατότητα με την πληκτρολόγηση ενός κωδικού από το πληκτρολόγιο να απομονώσουμε την εσωτερική σειρήνα έτσι ώστε όταν ηχήσει συναγερμός να ενεργοποιηθεί μόνο η εξωτερική σειρήνα! Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να την θέσουμε stand by έτσι ώστε να ηχήσει και αυτή σε περίπτωση συναγερμού! Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη ιδιαίτερα σε όσους έχουν παιδιά ή πανικοβάλλονται εύκολα σε περίπτωση κυρίως λανθασμέ-νου συναγερμού σε ένα σπίτι!
Σε αυτή την κατασκευή σας παρουσιάζουμε ένα κύκλωμα ρυθμιστή στροφών για μικρά δράπανα που λειτουργούν με τάση από 4V -24V DC τα οποία χρησιμοποιούνται από πολ-λούς επαγγελματίες όπως ηλεκτρονικοί, οδοντοτεχνίτες, κτλ. Η κύρια χρήση αυτού του κυκλώματος είναι να αποκαθιστά την πτώση τάσης που προέρχεται κατά την εκτέλεση δύσκολης εργασίας με αποτέλεσμα το δράπανο να μην γονατίζει κάνοντας την δουλειά ευκολότερη.
Μικρόσωμος γίγαντας
Ένα μικροσκοπικό embedded module της εταιρείας Tibbo προγραμματιζόμενο σε γλώσσα BASIC με εκπληκτικά χαρακτη-ριστικά!
Γνωρίστε την κάρτα SIM
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ποιο σημαντικό στοιχείο ενός κινητού τηλεφώνου...την κάρτα SIM.
Η τέχνη των κολλήσεων
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την σωστή συγκόλληση και αποκόλληση των εξαρτημάτων! Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ιδιαίτερα σε εκείνους που ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα στα ηλεκτρονικά!
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για μεγέθυνση του εξώφυλλου
Οσοι δεν πρόλαβαν να το προ-μηθευτούν ζητήστε το να σας στο στείλουμε! Στείλτε μας e-mail από την φόρμα επικοι-νωνίας.

Το Τεύχος 6 θα κυκλοφορεί στα περίπτερα ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ από Τρίτη 11 Οκτωβρίου έως Δευτέρα 14 Νοεμβρίου. Από 17 Νοεμβρίου θα κυκλοφορίσει στην Επαρχία.