Ηλεκτρονικά σύμβολα εξαρτημάτων

Ηλεκτρικό στοιχείο
Συστοιχία

Πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος
Γείωση (α)
Γείωση (β)
Γείωση (γ)

Κεραία

Λαμπτήρας
Ακουστκά
Τζάκ ανοικτού κυκλώματος
Τζακ κλειστού κυκλώματος

Τζακ τετραπολικό
Τζακ πενταπολικό
Ηλεκτρονόμος μιας επαφής
Κρύσταλλος
Ασφάλεια (α)
Λαμπτήρας αερίου (νέον)
Διακόπτης απλός απλής ενέργειας
Διακόπτης διπολικός απλής ενέργειας

Διακόπτης απλός διπλής ενέργειας
Διακόπτης διπολικός διπλής ενέργειας
Περιστροφικός μονοπολικός μεταγωγέας
Πυκνωτής
Πυκνωτής ηλεκτρολυτικός

Πυκνωτής
μεταβλητός
Ρυθμιζόμενος
πυκνωτής
Διπλός μεταβλητός πυκνωτής
Αντίσταση
Ροοστάτης
Αντιστάσεις

Πηνίο χωρίς πυρήνα
Μετασχηματιστής χαμηλών συχνοτήτων

Πηνίο με σιδηροπυρήνα
Κ
Α
Δίοδος
Δίοδος σύραγγας (tunnel)

Δίοδος Zener
Πηνίο με σιδηροπυρήνα και μεσαία λήψη

Πηνίο με πυρήνα
υψηλών συχνοτήτων
Μετασχηματιστής
υψηλών συχνοτήτων

Θυρίστορ
Φωτοστοιχείο ηλιακό
Τρανζίστορ PNP
E
B
C
Τρανζίστορ NPN
E
B
C
Τρανζίστορ επιδράσεως
πεδίου (JFET) καναλιού N
Τρανζίστορ JFET
καναλιού N

Τρανζίστορ JFET
καναλιού P
Κρύσταλλος
Πύλη NOT
Πύλη NOR δύο εισόδων

Πύλη OR
δύο εισόδων
Πύλη NAND
δύο εισόδων
Πύλη AND
δύο εισόδων
Πύλη AND
πέντε εισόδων
Δίοδος λυχνία
Μονός αγωγός
με θωράκιση
Διπλός αγωγός
με κοινή γείωση
Αγωγός με
διπλή θωράκιση
Διπλός αγωγός
με θωράκιση
Βύσμα με θωράκιση
Βύσμα με θωράκιση
και θωρακισμένο αγωγόΔίοδος Varicap
Λαμπτήρας
Φωτοαντίσταση

Μεταβλητή αντίσταση

Μικρόφωνο
Μικρόφωνο δυναμικό
Δίοδος LED

Μικρόφωνο πιεζοηλεκτρικό
(κρυσταλλικό)
Μικρόφωνο πυκνωτικό
Μεγάφωνο

Φωτοζεύκτης (optoisolator)
ή οπτικός απομονωτής

Ακουστικό πιεζοηλεκτρικό
(κρυσταλλικό)
Μικρόφωνο
Διακόπτης επαφής (μπουτόν)
με ανοικτές επαφές
Αμφίπλευρη δίοδος (DIAC)
Αμφίπλευρο θυρίστορ
(TRIAC)

Λυχνία αερίου
Δίοδος λυχνίας αερίου
Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου
MOSFET καναλιού P
Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου
MOSFET καναλιού N
Δίοδος Zener

Τρανζίστορ NPN με ψήκτρα
Τρανζίστορ PNP με ψήκτρα

Μετασχηματιστής χαμηλών συχνοτήτων
με γειωμένο πυρήνα
Μπουτόν με κλειστές επαφές

Τελεστικός ενισχυτής
ολοκληρωμένο κύκλωμα
Γέφυρα ανόρθωσης
Μενού
Μενού
Φωτοτρανζίστορ
Σταθερή αντίσταση
Πηνίο με κινητό πυρήνα
Ρευματολήπτης - ρευματοδότης
ηχείων
Τρίοδος λυχνία
Τέτροδος λυχνία
Πέντοδος λυχνία
Διπλοτρίοδος λυχνία
Πύλη Exclusive - NOR δύο εισόδων
Πύλη Exclusive - NOR πέντε εισόδων
Ασφάλεια (β)
Ρυθμιζόμενο πηνίο
Τέτροδος λυχνία
Πηνίο υψηλών συχνοτήτων
Top